Armat - national platform
PROJEMİZİN PARÇASI OLUN
Lütfen makalenizi bize eposta yoluyla gönderin ve makalenizi burada yayınlayın. Grubumuza katılın. [email protected]
Giriş yap
Fikirlerinizi ve görüşlerinizi paylaşabilmek için oturum açın
Giriş yap
Şifrenizi mi unuttunuz?

Ya da sosyal ağ üzerinden bize katılın

Gönder
Giriş yap
Oturum
Hristiyan Persler: Tarih ve Günümüz
Medeniyet

Hristiyan Persler: Tarih ve Günümüz

Hıristiyan dogma 1. yüzyılda putperest Pers topraklarına nüfuz etti, ki bu hiç de şaşırtıcı değildi: Coğrafi olarak Pers toprakları, Hıristiyan dinin Mezopotamya’nın (Edessa) geliştiği bölgenin yanında yer alır. Hıristiyanlığın yayılması da, özellikle Thomas ve onun öğrencisi Fadeus'un havarilerinin aktif misyoner çalışması tarafından desteklenmiştir. Hıristiyanlığa geçen ilk Pers, 4. yüzyılın sonunda Edessa'nın piskoposluğunu üstlenen Pakida adlı bir rahip olan Zerdüşt'ün kölesi idi (Zerdüştlük - eski Perslerin putperest dini).

Rahip-şehit Mili, Pers Piskoposu ve onun iki öğrencisi. Bu aziz 341 yılında öğrencisi Susa'da (Pers) Abrosim ve Sin ile birlikte uzun süren yolculuklardan sonra döndüğü ve birçok kişinin acı çekerek Mesih’e yöneldiği yer.

Devlet iktidarının Hıristiyan dinine karşı tutumu, dış ve iç siyasi duruma bağlı olarak değişmiştir. Mesela, Arşnakların Partya hanedanları, küçük Hıristiyan cemaatinin baskın Pers dinine herhangi bir tehdit oluşturmadığını fark ederek, kiliseye çok sadık kalmışlardı.

Durum, İran ulusal Sasani iktidarının yönetime gelmesiyle değişiyor. O zaman, dış politika durumu Hıristiyanlara zulmetmek için ağır bir argümandı: Batı Hristiyanlar - Roma İmparatorluğu ve putperest Doğu - Pers iki cephede karşı karşıya geldiler. Bu karşıtlık, resmi devlet dini olarak Zerdüştlüğün ilan edilmesine ve yetkililer tarafından Roma'nın “beşinci sütunu” olarak algılanan ve devletin temellerini baltalayan Hıristiyanlara karşı açık zulmün başlangıcına yol açtı.

5. yüzyılın ortalarından itibaren durum değişmeye başladı, örneğin, soyluların bazı temsilcilerinin Hıristiyanlığı kabul etmeleri (akrabalarının ve Zerdüşt yöneticilerin öfkesiyle karşı karşıya kalmalarına rağmen) ile durum biraz daha iyileşmeye başlamıştır. Fakat gerçekte, kilise, Sasani yöneticilerinin saldırılarına direnmeyi başarmıştı ve bu büyük dini liderlerin liyakatinde, Doğu Kilisesini tamamen Batı'dan ayırmış, böylece zulümlerin ana nedenini nötralize etmiştir. Piskoposlar dini kurumun bağımsızlığını vurgulayan "ekümenik", "evrensel" anlamına gelen Catholicos olarak adlandırılmaya başlandı. Sasani hükümeti, “öfke okunu” 4. yüzyılın sonunda İran İmparatorluğu'nun bir parçası olan ve Ermenileri Zerdüştçülük'e çevirmeye çalışan Doğu Ermenistan'a yöneltmişti.

16. yüzyılın minyatürü, Hıristiyanlığı tanıma hakkı için ünlü Avarayr Savaşı'nı (451 yıl) Ermenileri ve Persleri tasvir ediyor.

Hem iç, Doğu Kilisesi hem de Ermeni tebaasının inatçı çatışması, ve en önemlisi - onlardan herhangi bir tehdidin beklenmediğinin anlaşılması, Sassanileri pasifize etti, 5 ila 7. yüzyıla gelindiğinde, Pers İmparatorluğu  akıllıca  dini azınlıklara  yönelik ağırlıklı bir politika izledi. 

İran tarihi boyunca, Hıristiyanlık hem putperestlik hem de İslamiyet sonrası bir azınlık dini olarak kalmıştır. Ancak, önceki dönemlerde, Hıristiyanlık bugünün İslam Cumhuriyeti İran'ından daha yaygın olarak temsil edildi.

İran'da İslami devrim 1979'da gerçekleşti ve bundan sonra ülkenin anayasası, tek bir dünya İslami İmam (dini cemaat) kurma çabasına girer ve elbette tüm yasalar Kuran'ın çerçevesinde yazılır. Aşağıdaki videoda kronolojik olarak açıkça, İranlı kadınların görünüşünün 1910'lardan günümüze nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

Ülkenin şu andaki yasalarına göre, resmi Hristiyan etnik azınlıklar (örneğin, Ermeniler ve Asurlular) ve etnik olmayanlar (yani, Perslerin kendileri), mürted (İslam’da dinden çıkan kişi) sayılırlar ve ölüm cezası da dahil olmak üzere çeşitli baskılara maruz kalırlar. Mevcut rejim, ne yazık ki, ülkenin gelişimini reddetti ve ülkeyi onlarca yıl geriye götürdü.

İran hükümeti, toplumun ilerici kısmına, özellikle de Batı ülkelerinde yaşayan gençlerin ve diaspora temsilcilerinin sözlerine son veren pek çok katı kısıtlama getirmektedir. Bazı İranlıların daha özgür  tek tanrılı din olan Hristiyanlığa  duydukları sempati, büyük ölçüde ulusal duygulara, eski  İran uygarlığına duyulan arzuya bağlıdır, Araplarınkine (İslam’ı yoğun şekilde yaşayanlara) değil. Kültürel potansiyellerini ibadet olarak gösterme fırsatını  İran müziği, dans vb. aracılığı ile yapmaktadırlar.

Zorlu yasalara rağmen, ülkedeki dindaşları ile temas halinde kalmaya çalışan birçok yeraltı Hıristiyan Persler var. İranlı Hristiyanların haber ajansı Mohabat News, İran'daki bir veya daha fazla kişinin alıkonulmasıyla ilgili haberleri düzenli olarak yayınlıyor ve  daha özgür ve daha güvenli bir ülkeye yerleşmek için İran'ı terk etmeye çalışan İranlılara yardım ediyor.

Batıda, Hıristiyan Persler rahat hissediyor ve özgür bir hayatın tadını çıkarıyorlar. Onların Batı’da kendi misyoner örgütleri, kiliseleri, toplulukları, cemaatleri var. Yine de, İran'ın kaderine kayıtsız kalmamaktadırlar. Kendi yaşam tarzlarını sıkı bir şekilde koruyan muhafazakâr bir Şii (İslam'da) toplumunda yaşayan vatandaşlarını ve yurtlarındaki olayları takip ediyorlar.

Yorumlar

Sonra ne okumalı