Armat - national platform
PROJEMİZİN PARÇASI OLUN
Lütfen makalenizi bize eposta yoluyla gönderin ve makalenizi burada yayınlayın. Grubumuza katılın. [email protected]
Giriş yap
Fikirlerinizi ve görüşlerinizi paylaşabilmek için oturum açın
Giriş yap
Şifrenizi mi unuttunuz?

Ya da sosyal ağ üzerinden bize katılın

Gönder
Giriş yap
Oturum
Hemşin ve Hemşin Ermeniler hakkında kısa bilgiler
Medeniyet

Hemşin ve Hemşin Ermeniler hakkında kısa bilgiler

Tarihi Bilimi, Karadeniz'in Güney-Doğu kıyılarında Ermenilerin ülkenin daha oluşum aşamasında kök saldığını kanıtlamıştır. Samsun’dan Batum’a kadar olan bölgede Ermenilerin siyasi ve ekonomik etkisi geçen yüzyıllar ile yoğunlaşmıştır. Bu, Hristiyanlığın Pontic imparatorluğuna kabul edilmesinden önceki ilk ve ikinci yüzyıllarda, Küçük Ermenistan (Lesser Armenia) güçlü bir idari ve politik birim olduğu gerçeğiyle kanıtlanmaktadır. Kuzeyde Büyük Ermenistan (Greater Armenia) ve Tayots Ashkhar ile sınırlandırılmış Küçük Ermenistan, Büyükİk ile ekonomik, politik ve kültürel bağlara sahipti ve Ermeni prensleri orada hüküm sürdü.

Haritada Küçük Ermenistan (Lesser Armenia)

Su yolları, limanlar, elverişli bir iklim ve bereketli topraklar bu kıyılara çeşitli fatihler çekti, ancak Ermenilerin bu topraklardan göç etmesi temel olarak politik duruma bağlıydı: sonsuz savaşlar, düşen krallıklar, düzensizlik, vb.

Küçük Ermenistan sakinleri Ermenistan'da meydana gelen olaylara katıldı: Ermeni-Pers savaşlarından biri, Orta Çağ'ın başından beri Hamşen olarak bilinen bölgede gerçekleşti.

Bu olaylara çağdaşı ve tanığı olan tarihçi Ghevond bize Hamşen Ermeni Prensliği’nin kuruluşu hakkında güvenilir bilgi veriyor: 788-790'lı yıllarda Arap halifeleri yönetimi Obaydulahibn el-Mehdi ve Süleyman'ın yönetimi sırasında, Ermenistan'ın ekonomik durumu önemli ölçüde kötüleşti ve Ermeniler, Aşir hanedanlarının temsilcileri dahil ülkeyi terk etmeye başladı. 788'de, Amatuni klanından ve oğlu Hamam'dan Prens Şapuh'un öncülüğünde, çoğunlukla Agaratsotna ve Kotayk'tan 12 bin kişi, vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Gürcü sınırında Arap ordusu onları durdurmaya çalışıyor, ancak başarılı olamıyorlar. Bu konuda tarih aşağıdakileri yazıyor:

“Ermeniler, Taykan ülkesinden kuzeybatıya, Egeria üzerinden akan Akamsis (Çorokh) nehrini geçiyorlar, Pont'a (Karadeniz) varıyorlar. Bu konuda söylentiler İmparator Constantine’ye kadar ulaşır. İmparator, onları davet edip, soylu atlarıyla onurlandırıyor ve sade halkı zengin topraklarına yerleştiriyor.”

“Halife Tarihi” adlı el yazmasından bir sayfa (tarihçi Ghevond)

Hamşen Prensliği

789 yılında Hamam Amatuni, Tambur'a yerleşti.Bir süre sonra, Hamam ihanet ve komplo yapmakla suçlanan dayısı Gürcü Prensi Vashdean'ın desteğiyle şehir Arap birlikleri tarafından tahrip ediliyor. Bir süre sonra şehir, Hamam'ın ihanet ve komplo yapmakla suçladığı kendi dayısı, Gürcü Prensi Vaşdean'ın desteğiyle Arap birlikleri tarafından tahrip edildi. Hamam kalıntıların üzerine yeni bir şehir inşa ediyor ve adını Hamamaşen koyuyor. Hamşen adı da buradan gelmektedir.

Aslında, Hamşen Ermeni Prensliği 789-790'da kuruldu ve o zamandan beri Ermenilerin bu topraklara girişi durmadı. Hamşen Prensliği, Bizans İmparatorluğu içinde belli bir özerkliğe sahipti ve bu, doğu sınırlarının güçlendirilmesinde ve devletin ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynadı.

13. yüzyılda, haçlı seferleri sonucunda, Karadeniz'de zaten zayıflamış olan imparatorluk nihayet çöktü ve kuzeydoğu'da yeni bir devlet birimi kuruldu - Hamşen Prensliği'ni de içeren Trabzon imparatorluğu.

Trabzon İmparatorluğu (Empire of Trebizond)

Kısa sürede Ermeniler, kıyı bölgelerinde Kafa (Kırım) 'a kadar 30'dan fazla sahil kentinde askeri-politik, ticari ve ekonomik alanlarda lider uzmanlar haline geldi.Yabancı kaynaklara göre, Ermeniler toplam nüfusun 2/3'ünü oluşturuyorlardı. Bu da 46 bin kişi demek oluyor. Avrupalıları Kırım'a “Ermenistan Denizi” adını verdi.

Hamşen Ermenileri de bu etkinlikte oldukça büyük rol aldı. Dikkat çekici olan, Ermeni ve yabancı yazarların raporlarının yanı sıra gezginlerin Hamşen’in askeri politikası ve gücü, savaşları ve otoritelerinin faaliyetleriyle ilgili ifadeleridir.

Böylece, 1223'te Hamşenliler, Trabzon İmparatorluğu ve Iconium Sultanat (Küçük Asya'daki Ortaçağ Türk-Müslüman devlet - notu) arasındaki savaşta öncü bir rol oynadı: Trapizon'a giden yolu tıkayıp ve Sultan'ın ordusunu tamamen yendiler.

Hamşenliler, Türkmenler de dahil olmak üzere çeşitli fatihlere karşı yarı bağımsızlıklarını uzun süre sürdürdü, ancak durum, Bizans İmparatorluğu'nun Türklerin eline geçmesinden sonra keskin bir şekilde kötüleşti. 1453'te Türkler Avrupa'yı işgal edip Konstantinopolis'i fethettiklerinde, birkaç yıl sonra Trapizon İmparatorluğu da aynı kaderi yaşadı.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Hamşenliller

Ermeni Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu'na direnmeyi ve bağımsızlığını yaklaşık otuz yıldır sürdürmeyi başardı. Toplamda Hamşen, yaklaşık 70 yıl boyunca Türkmenlerin ve Türklerin egemenliğine karşı kahramanca savaştı. 1489'da, yedi yüz yıldan fazla bir süredir var olan Hamşen prensliği düştü. Son ishkhan'ı (prens) II. David, Ermenilerin yaşadığı Sperry eyaletine sığındı. 

(...)

Ermeni valilerinyerini Türk valiler aldı, ancak buna rağmen Ermeniler uzun süre yarı bağımsız bir pozisyonda kalmayı başardılar. XIX. Yüzyılda Hamşen'i ziyaret eden K. Koh'un verilerine göre, H. Taşyan şöyle yazıyor:

“Bu uzak dağlarda, yerel prensler yarı bağımsız bir varlığa öncülük ediyor. Bu pozisyonda, Osmanlıların yönetiminde, uzun süre dayandılar. Koh hayranlıkla seyahatini anlatıyor.” (1840’lı yıllar).

Hamşenlilerin hayatındaki en trajik dönem, Osmanlı İmparatorluğu'nun Hristiyanların İslamlaştırılmasını zorunlu kılma politikasını uygulamaya başladığı XVII. Yüzyılda başlar. Şiddet ve zulüm dalgası 1820'lere kadar devam ediyor. Bu konunun en iyi araştırmacılarından biri olan P. Tumayants şöyle yazıyor:

“Zulüm, Hamşen eyaletinde Kara-tere sakinleri üzerine düştüğü zaman çok uzun yıllar geçti ve binlerce aile gene eşyaları ile Trapez, Ordu, Unii, Çarşamba, Bafra, Sinop ve böyle Adapazar'ına kadar kaçtılar.”

Yaklaşık olarak aynı dönemde Ermenilerin zorla İslamlaştırılması, Çorok vadisinde ve Hopa (Hopa-Hemşin) bölgesindeki Hamşen sakinlerinde gerçekleşti.

Sayısız zulüm, baskı ve katliamlara rağmen, 1915'e kadar Trabzon'da hala yaklaşık yüz Ermeni Hristiyan vardı.

Hamşen Ermenilerinin Osmanlı İmparatorluğu'n datoplugöçü

Ermenilerin toplu göçü 1860'larda başladı ve 1877-1878 Rus-Türk savaşındansonra büyükoranlara ulaştı.

Esas Olarak Abhazya'ya ve Kuzey Kafkasya'nın kıyı bölgelerine göç ettiler: Sukhum, Gagra, Novy Afon, Adler, Sochi, Loo ve sonra Anapa'ya.

1915-1923 Ermeni Soykırımı sırasında, kaçan Hamşen Ermenileri, Rusya'nın güneyine, Abhazya ve Kuzey Kafkasya kıyılarına, bu topraklara yerleşen vatandaşlarına ve akrabalarına kaçtılar. Hamşen sakinlerinin bir kısmı Avrupa'ya, diğeri Doğu Ermenistan'ın farklı bölgelerine göç etti. Görgü Tanıklarının Yanı Sıra İtalyan Başkonsolosu Corini'ye Göre:

"Trabzon’da 14 bin kişi olan Ermeni nüfusun neredeyse tamamen tahrip edildi, ancak küçük bir kısmı pogrom hitlerin elinden kaçmayı başardı."

Bu resmin aynısı diğer illerde de yaşandı.

Rusya’da yaşayan Hamşenliler

Sovyet iktidarının kurulmasından önce, Kuzey Kafkasya'daki Hamşen Ermenilerinin kilise topluluklarında yaşadıkları, Ermeni okulları vardı. Bölgede, Daşnaksütün merkez komitesinin yanı sıra ulusal birlikler, kültürel, eğitimsel ve yardım kuruluşları da dahil olmak üzere sosyo-politik örgütler faaliyet gösterdi.

1920'den sonra durum çarpıcı biçimde değişiyor. Tüm ulusal kuruluşlar yasaklandı, kiliseler kapatıldı.Yavaş yavaş, birkaç on yıl boyunca Ermeni okulları kapatıldı, yalnızca Soçi bölgesinin bazı köy ve yerleşim yerlerinde ve Adler'de 7 yaşındaki ilk ve ortaokullar kaldı.Toplumun hayatı esasen sona erdi.

SSCB'nin çöküşünden sonra, küçük halkların topluluklarını oluşturma süreci Rusya'da başladı.Ermenilerin yaşadığı her yerde topluluklar kuruldu. 

Abhazya

Sovyet iktidarının gelmesinden önce, Hamşenliler Abhazya'da bir topluluk olarak yaşadılar: onların okulları, kiliseleri, birkaç gazeteleri, ulusal ve yardım kuruluşları vardı. Sovyet rejimi altında tüm ulusal organizasyonlar yasaklandı, 10-15 yıl boyunca kiliseler ve gazeteler kapatıldı. Ancak, Rusya'dan farklı olarak, Ermeni okulları burada korundu. Ayrıca, yeni okullar açıldı; Tsebelda'da bir Ermeni pedagoji okulu. 1950'lerde ve 1960'larda Sukhumi'de bir Ermeni tiyatrosu ve bir yayınevi işletildi. Sovyet rejiminin zayıflaması ve Artsakh hareketinin başlangıcı Ermenilerde ulusal bilinci uyandırdı:kültürel kuruluşlar ve yardım kuruluşları olan; "Krunk", "Maştots", "Sayat-Nova", "Gomitas" oluşturuldu. Lechkop'ta bir şapel açıldı; Artsakh sakinleri için periyodik olarak bir bağış toplama aracı (mali ve diğer yardımlar) düzenlendi.

Ermeni dağılımı

Abhazya'da Ermeniler yedi bölgeden beşinde yaşıyorlar. Ermeni sayısı arttıkça, şuralar gelişti: Gagrinsky bölgesi, Gulripsh bölgesi, Sukhum bölgesi, Gudauta bölgesi, Ochamchira bölgesi. 45 köyün çoğu sadece Ermeniler tarafından yaşamaktadır, bazıları karışık nüfusludur: Ermeniler, Ruslar, Abhazlar ve diğerleri dışında, çok sayıda Ermeni Sukhumi, Gagra, New Athos, Gudauta kentlerinde yaşamaktadır.

Nüfusun vatandaşlık statüsü

Abhazya'nın egemenliği hiçbir ülke tarafından tanınmamaktadır ve bu nedenle nüfus hareketi olasılığı sınırlıdır - Abhaz pasaportları yalnızca Krasnodar Bölgesi'nde geçerlidir.İki yıl önce, on binlerce insan Rus vatandaşlığı aldı, ancak bu pasaportlar yalnızca Rusya'da geçerliydi.Bu koşullar (maddi taraf ve diğer faktörler dahil), Abhaz Ermenileri ile Ermenistan arasında bağlantı kurulmasında zorluklar yaratmaktadır.

Ermeni- Abhaz ilişkileri

Neredeyse böyle bir ilişki yoktur.Bunun istisnasını sağlayan, Ermeni cemaatinin okullarına ders kitapları sağlayan ve yurtdışından gelen Ermeni öğrenci meseleleriyle ilgilenen yabancı Ermenilerle ilişkiler üzerine ilgilenen Eğitim ve Bilim Bakanlığı’dır.Ermenistan Cumhuriyeti’nin liderliği devlet düzeyinde veya kamu kuruluşları düzeyinde hiçbir karar alamamaktadır.

Toplumun eğitim hayatı

Abhazya'daki savaştan önce 50'den fazla Ermeni okulu vardı, devlet üniversitesinde hala bir Ermeni ilköğretim pedagoji eğitimi dalı var.Ancak son zamanlarda Ermeni okullarının sayısı azalmıştır. Bunun farklı sebepleri vardı: Öğretmenlerin akut bir sıkıntıları, gençlerde bir değişim olmaması, bazı öğretmenler düşük ücretler nedeniyle okulu bırakıyor.Abhazya pratik nedenlerden dolayı Ermenistan'la aynı kalamıyor;maddi kaynaklardandolayı eğitime devam etmek çok zor ve pahalı, bu nedenle Ermeniler Rus okullarında okumayı tercih ediyorlar.

Son beş yılda, 45'ten fazla Ermeni okulu sayısı 35'e inmiş ve öğrenci sayısı 7.400'den 2.828'e düşmüştür. Geçen eğitim yılındaGarrkinskaya Ermeni okulunda birinci sınıf açılmadı ve Sukhumi’de ise dört öğrenci birinci sınıfa gitti. Bir zamanların, en büyük Ermeni okulundaşuan 200 öğrenci okuyor, 12 yıl önce ise yaklaşık 1500 öğrencisi vardı. Ermenistan’dan gelen tek yardım ise ders kitapları.Abhazya'da Ermeni okullarının korunması için çok daha fazlasına ihtiyaç vardır — öğretmenlerin yeniden eğitilmesi, metodik, mesleki yardım, programlar, vb., Ermenistan'da yüksek öğrenim için, Abhazya Ermeni okullarının mezunlarının kültürel, eğitim, spor, bilgi ve ekonomik bağların faydaları, oluşturulması ve sertleştirilmesi gerekir. Abhazya’da Ermeni okullarının korunması için çok daha fazlasına ihtiyaç var: öğretmenlerin hazırlanması, metodik ve profesyonel yardım, programlar vb.Ermenistan'daki yüksek öğrenimialabilmek için Abhazya'daki Ermeni okullarının mezunlarının, kültürel, eğitimsel, spor, bilgi, ekonomik bağların oluşturulması ve güçlendirilmesi için ayrıcalıklara ihtiyaç vardır. Abhazya'dan Ermeniler, Ermenistan'da düzenlenen tüm Ermeni spor ve kültürel etkinliklerine katılmıyorlar.

Kültürel Hayat

Kültürel bir yaşam yoktur. Okul çevrelerinde etkinlikler düzenlenip bayramlar kutlanıyor.Topluluğun az çok köklü bir şarkı ve dans topluluğu “Tsovaşunç” var. Geçen zamanlarda kitaplarını ve çevirilerini Abhazya'dan yayınlayan edebi bir çevre var.

Basım ve Medya

1990'dan beri Abhazya'da iki gazete yayınlandı: Krunk ve Hamşen. Birincisi artık yayınlanmamakta, ikincisi ise uzun kesintilerle yayınlanıyor. Topluluğun yayınevi ve basımevi yok. Ermenistan'dan ne gazete ne de dergi ne de televizyon ve radyo programları alınmadı.

Kilise Yaşamı

Ermeni kilisesi yok, savaş sırasında tek şapel kapandı ve rahip Kuzey Kafkasya'ya gitti. Savaştan sonra, Gagra kasabasında halk bir şapel inşa etti, ancak Ermenistan'dan davet edilen bir rahip kısa bir süre sonra davranışları ve eylemleri nedeniyle topluluktan ayrıldı.

Sorun şu ki, Ermenilerin gün geçtikçe manevi yaşamlarında artan ihtiyaçları, Rus Ortodoks Kilisesi'ni ya da Rusya'dan buraya giren çeşitli mezhepleri karşılamaya çalışıyordu. İkincisi, özellikle Ermeniler arasında başarılı olması çünkü sadece Ermeni cemaati kendi kilisesine sahip değil.

Mesele acil bir çözüme ihtiyaç duyuyor, çünkü sekterler-Ermeniler sadece Ermenilerden uzaklaşmıyor, aynı zamanda mezhebinde gittikçe daha fazla Ermeni dahil etmek için aktif olarak çalışıyorlar. Mezhepsel doktrinde önemli olan, milliyetçilik, fanatizm ve sekterlerin maddi güvenlik faktörünün bulunmaması - tüm bu sesler zor sosyal koşullarda yaşayan insanları cezbediyor ve çekiyor.

Topluluk bakış açıları hakkında

Ermenistan'la bağların eksikliği, okullardaki kritik durumun derinleşmesi ve sonuç olarak, Rus etkisindeki keskin artış, ulusal bir toplumun varlığını ciddi biçimde tehdit ediyor. En iyi ihtimalle bu durum, Rusya’da olduğu gibi, bir başka asimilasyon topluluğuna neden olacak. Böyle bir gelişmenin Abhazya'nın liderliği için de faydalı olmadığı söylenmelidir, çünkü Rusya'nın artan etkisinin yalnızca kurulan ulusal Abhaz okulunun, eğitim sisteminin ve genel olarak ulusal-kültürel bağımsızlığın gelişmesinde ciddi bir tehdit olduğu söylenebilir. Abhaz liderliği, ulusal toplumu korumaya yönelik programların etkili bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

Haykazun Alvrtsyan

Kaynak: Ağustos-Eylül 2004 “Hamşen’in Sesi” ("Dzayn Hamşenakan")

Yorumlar

Sonra ne okumalı