Armat - national platform
ՄԱՍՆԱԿՑԻՐ ՄԵՐ ՆԱԽԱԳԾԻՆ
Ուղարկեք ձեր հոդվածը մեր էլեկտրոնային հասցեին և հրապարակեք այն այստեղ: [email protected]
Մուտք
Մուտք գործեք, որպեսզի հնարավորություն ունենաք կատարելու գրառումներ և կիսելու ձեր կարծիքը
Մուտք
Մոռացե՞լ եք գաղտնաբառը

կամ միացեք մեզ սոցիալական ցանցի միջոցով

Ուղարկել
Մուտք
Գրանցվել
ՀԱՅԵՐԸ ՉԳԻՏԵ՞Ն ԹԵ ԻՐԵՆՔ ՈՐՏԵՂԻՑ ԵՆ
Պոդկաստ

ՀԱՅԵՐԸ ՉԳԻՏԵ՞Ն ԹԵ ԻՐԵՆՔ ՈՐՏԵՂԻՑ ԵՆ

«Արմատ» ազգային հարթակի հեղինակ և ադմինիստրատոր Էլեոնորա Սարգսյանը նախագծի, Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանի և այն մասին, թե որքանով են հայերը ծանոթ իրենց ինքնությանը:

Ի՞նչ կարդալ հետո