Armat - national platform
Sign up
1

....

2
Sign up to be able to make posts and express your opinion and your vision
Let us know a little more about you
Completed
Log In
Sign in to be able to make posts and express your opinion and your vision
Log In
Forgot Your Password?

or join us through social media

Send
Log In
Sign up
Archive of a newspaper 'Dzayn Hamshenakan'

Archive of a newspaper 'Dzayn Hamshenakan'

2018

N162 & 163 - January / February (Հունվար / փետրվար)


2017

N160 & 161 - November / December (Նոյեմբեր / Դեկտեմբեր)
N158 & 159 - September / October (Սեպտեմբեր / Հոկտեմբեր)
N156 & 157 - July / August (Հուլիս / Օգոստոս)
N154 & 155 - May / June (Մայիս / Հունիս)
N152 & 153 - March / April (Մարտ / Ապրիլ)
N150 & 151 - January / February (Հունվար / փետրվար)


2016

N148 & 149 - November / December (Նոյեմբեր / Դեկտեմբեր)
N146 & 147 - September / October (Սեպտեմբեր / Հոկտեմբեր)
N144 & 145 - July / August (Հուլիս / Օգոստոս)
N142 & 143 - May / June (Մայիս / Հունիս)
N140 & 141 - March / April (Մարտ / Ապրիլ)
N138 & 139 - January / February (Հունվար / փետրվար)


2015

N136 & 137 - November / December (Նոյեմբեր / Դեկտեմբեր)
N134 & 135 - September / October (Սեպտեմբեր / Հոկտեմբեր)
N132 & 133 - July / August (Հուլիս / Օգոստոս)
N130 & 131 - May / June (Մայիս / Հունիս)
N128 & 129 - March / April (Մարտ / Ապրիլ)
N126 & 127 - January / February (Հունվար / փետրվար)


2014

N124 & 125 - November / December (Նոյեմբեր / Դեկտեմբեր)
N122 & 123 - September / October (Սեպտեմբեր / Հոկտեմբեր)
N120 & 121 - July / August (Հուլիս / Օգոստոս)
N118 & 119 - May / June (Մայիս / Հունիս)
N116 & 117 - March / April (Մարտ / Ապրիլ)
N114 & 115 - January / February (Հունվար / փետրվար)


2013

N112 & 113 - November / December (Նոյեմբեր / Դեկտեմբեր)
N110 & 111 - September / October (Սեպտեմբեր / Հոկտեմբեր)
N108 & 109 - July / August (Հուլիս / Օգոստոս)
N106 & 107 - May / June (Մայիս / Հունիս)
N104 & 105 - March / April (Մարտ / Ապրիլ)
N102 & 103 - January / February (Հունվար / փետրվար)


2012

N100 & 101 - November / December (Նոյեմբեր / Դեկտեմբեր)
N98 & 99 - September / October (Սեպտեմբեր / Հոկտեմբեր)
N96 & 97 - July / August (Հուլիս / Օգոստոս)
N94 & 95 - May / June (Մայիս / Հունիս)
N92 & 93 - March / April (Մարտ / Ապրիլ)
N90 & N91 - January / February (Հունվար / փետրվար)


2011

N88 & N89 - November/December (Նոյեմբեր / Դեկտեմբեր )
N86 & N87 - September/October (Սեպտեմբեր / Հոկտեմբեր)
N84 & N85 - July / August (Հուլիս / Օգոստոս)
N82 & N83 - May / June (Մայիս / Հունիս)
N80 & N 81 - March / April (Մարտ / Ապրիլ)
N78 & N 79 - January / February (Հունվար / փետրվար)


2010

N76 & N 77 - November / December (Նոյեմբեր / Դեկտեմբեր )
N74 & N 75 - September / October (Սեպտեմբեր / Հոկտեմբեր)
N72 & N 73 - July / August (Հուլիս / Օգոստոս)
N70 & N 71 - May / June (Մայիս / Հունիս)
N68 & N 69 - March / April (Մարտ / Ապրիլ)
N66 & N67 - January / February (Հունվար / փետրվար)


2009

N64 & N65 - November/December
N62 & N63 - September/October
N60 & N61 - July / August
N58 & N59 - May / June
N56 & N57 - March / April
N54 & N55 - January / February


2008

N52 & N53 - November / December
N50 & N51 - September / October
N48 & N49 - July / August
N45, N46 & N47 - April / May / June
N42, N43 & N44 - January / February / March


2007

N40 & N41 - November / December
N38 & N39 - September / October
N36 & N37 - July / August
N34 & N35 - May / June
N32 & N33 - March / April
N30 & N31 - January / February


2006

N28 & N29 - November / December
N26 & N27 - September / October
N24 & N25 - July / August
N22 & N23 - May / June
N20 & N21 - March / April
N18 & N19 - January / February


2005

N16 & N17 - November / December
N14 & N15 - September / October
N12 & N13 - July / August
N10 & N11 - May / June
N8 & N9 - March / April
N6 & N7 - January / February


2004

N4 & N5 - November / December
N3 - October
N2 - September
N1 - August

Comments

What To Read Next

Afrin During the Armenian Genocide

Armenian Americans: The Threatening Statistic

Yazidi Genocide: New Phase of Old Tragedy